Lời chúc

ĐỒNG HỒ

Cờ tổ quốc

Lấy Code

Ảnh ngẫu nhiên

Unit_14.mp3 Anh_832012_88A2.jpg Anh_832012_97A2.jpg Anh_832012_95A1.jpg Anh_832012_45A1.jpg Anh_832012_80.jpg Anh_832012_78.jpg Anh_832012_75.jpg Anh_832012_66.jpg Anh_832012_54.jpg Anh_832012_52.jpg Anh_832012_51.jpg Anh_832012_40.jpg Anh_832012_21A1.jpg Anh_832012_12a1.jpg K_anhdong_anhvui.gif

RỒNG BAY

Mời dùng trà

Tài nguyên dạy học

Tin thể thao

Tiếp sức mùa thi

Điều tâm niệm

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.

4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.

9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.

Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đở, lấy kẽ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

LIÊN KẾT WEB

LIÊN KẾTHỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ktra Anh6-15 lần5 Đề 1 - 11-12 (tham khảo)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:41' 12-03-2012
  Dung lượng: 11.6 KB
  Số lượt tải: 110
  Số lượt thích: 0 người
  Hong Son secondary school THE 15 MINUTE TEST (1)
  Full name: SUBJECT : ENGLISH 6
  Class: 6 …… SCHOOL YEAR: 2011-2012
  Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
  (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
  Choose the word which is pronounced differently from the other.
  a. season b. weather c. earobics d. breakfast
  …….......... is the weather like today? – It’s warm.
  a. How b. What c. Who d. How much
  Minh likes …….............soccer after school.
  a. play b. plays c. playing d. to play
  When the weather is hot, we …….............
  a. go jogging b. skip c. play basketball d. go swimming
  Does Hoa like cool weather? – …….............…..............
  a. Yes, she does. c. She doesn’t like cool weather.
  b. She likes cool weather. d. Yes, she likes cool and warm weather.
  How do you feel in winter? – …….............……............. a. I am cold. b. Yes, I feel cold. c. No, I am cold. d. She is cold.
  How often do you go to school? – ……............. a week. a. twice b. three times c. five times d. six times
  What……............. does she like? – she likes cool weather. a. color b. time c. weather d. would
  Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại) a. color b. time c. weather d. would
  They are never late ……............. school.
  a. for b. in c. on d. at
  How many ……............. are there in Viet Nam? – There are four.
  a. people b. seasons c. fish d. oranges
  The weather is often cool in the ……..............
  a. spring b. summer c. fall d. winter
  Find and circle a mistake:(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai) (2ms)
  I often goes swimming in summer.
  A B C D
  Where it’s warm, he always goes fishing.
  A B C D
  Arrange these words into the right position to complete the sentences:
  (Sắp sếp các từ sau theo đúng vị trí để hoàn thành câu)(2ms)
  is / weather / in / like / summer? / What / the
  .................................................................................................?
  The / sometimes / fishing / fall. / Phuong / goes / in
  .................................................................................................
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓