Lời chúc

ĐỒNG HỒ

Cờ tổ quốc

Lấy Code

Ảnh ngẫu nhiên

Unit_14.mp3 Anh_832012_88A2.jpg Anh_832012_97A2.jpg Anh_832012_95A1.jpg Anh_832012_45A1.jpg Anh_832012_80.jpg Anh_832012_78.jpg Anh_832012_75.jpg Anh_832012_66.jpg Anh_832012_54.jpg Anh_832012_52.jpg Anh_832012_51.jpg Anh_832012_40.jpg Anh_832012_21A1.jpg Anh_832012_12a1.jpg K_anhdong_anhvui.gif

RỒNG BAY

Mời dùng trà

Tài nguyên dạy học

Tin thể thao

Tiếp sức mùa thi

Điều tâm niệm

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.

4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.

9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.

Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đở, lấy kẽ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

LIÊN KẾT WEB

LIÊN KẾTHỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Nghị định 54 về thâm niên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tống Thị Dung (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:56' 24-03-2012
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  CHÍNH PHỦ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 54/2011/NĐ-CP
  Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011
  
  NGHỊ ĐỊNH
  VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
  Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
  Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
  b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
  a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
  b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
  c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
  Điều 3. Mức phụ cấp
  Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.
  Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
  Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.
  Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
  2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
  
  
  Avatar

  Cả năm đến nay chưa có tiền mà nghị định làm gì ????????????????

  Hai câu đối trượt trái phải VIOLET. Tải về tại đây:

   

  http://sakin402.violet.vn/present/show/entry_id/6957319

   

  Và đây:

   

  Liên kết cộng đồng Giáo viên Violet . Copy code rồi cho vào khối chức năng:

   

   

   

  <center><iframe src="http://kin651402.110mb.com/LKGVSaKin.html"

   

  width="180" height="500" name="violet" scrolling="no" border="0"

   

  frameborder="0"></iframe></center>

   

   

   

  Hai câu đối trượt trái phải VIOLET. Tải về tại đây:

   

  http://sakin402.violet.vn/present/show/entry_id/6957319

   

  Và đây:

   

  Còn nhiều nữa

   

  SƯU TẦM -TỔNG HỢP CODE HÌNH ẢNH  ĐẸP TRANG TRÍ KHỐI CHÍNH CỦA VIOLET

   

  Copy code – Không phải tiêu đề : 3. Đến nơi rồi em chẳng muốn rời chàng ( cái này tự đặt ở  khung tiêu đề tùy thích ,,, ) … rồi vào quản trị / chọn khối chức năng / Passt vào khung ( ô) văn bản  có thể nhúng mã HTML / Chọn cập nhật)

   

  Tiêu đề :

   

  Đến nơi rồi em chẳng muốn rời chàng…

   

  Văn bản có thể nhúng mã HTML

   

  <div class="content">

  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" style="width:500px;height:300px;" src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/351/Cheo_thuyen.swf"></center>  </div>

   

  Cập nhật

   

  ====================================

   

  1. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều hạnh phúc

   

   <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ngay_moi.swf" width="520"

   

  height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>     

   

  2. Chào mừng quý thầy cô giáo đến với Website:

   

   <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/chao_web_3.swf" width=

   

  "520" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                     

   

  2. Chào mừng quý thầy cô giáo đến với Website (2):

   

  <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/chao_web.swf" width="500"

   

  height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>

   

  3. Đôi ta đi thuyền trên sông  =  Đến nơi rồi em chẳng muốn rời chàng…

   

  <div class="content">

   

  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" style="width:500px;height:300px;" src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/351/Cheo_thuyen.swf"></center>  </div>

   

  4. Quê hương - Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người
  
   <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/QUE_HUONG_2.swf" width=
  
  "500" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
  
  "transparent" allowscriptaccess="never"></p> 
  

   

  5. Ngày 8/3 và đồng hồ lịch

   

  <center><embedsrc=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/504/thiep831.swf"quality=

   

  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

   

  width="500" height="350"></center>

   

  6. Tết nhâm thìn:

   

  <embed src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/754022/layout/Chucmungnammoikhongnen.swf"

   

  width="550" height="170"align="middle"

   

  type="application/x-shockwave-flash"allowScriptAccess="always"wmode="transparent"base="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/754022/layout/"pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"                       

   

  </object>     </div>

   

  7. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
  
  <div class="content"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/212/pmthanhcong2.swf"
  
  quality="high" wmode="transparent" type=
  
  "application/x-shockwave-flash" width="500" height="250"> 
  
  <embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess=
  
  "never" src=
  
  "http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Flash1.swf&amp;scalemod=true"
  
  wmode="transparent" width="100%" height="150">                     </div>
  

   

   

   

  Avatar

  http://lehongphuc782000.violet.vn/

  TVM xin chào, mời ghé thăm và giao lưu bạn nhé!

   

  MY FAVORITE SONGS

  My favorite songs </h2>

   

  <div class="content">

   

  <object width="300" height="400"><param name="movie" value=

   

  "http://www.nhaccuatui.com/l/TsYAOJQLunsf">

   

  <param name="quality" value="high">

   

  <param name="wmode" value="transparent">

   

  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/TsYAOJQLunsf" quality=

   

  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

   

  flashvars="&amp;autostart=true" width="180" height="400"></object> </div>

   

  <div class="bottom"></div>

   

  </div>

   

  <div class="side-block2 ">

   

  <h2>

   

  THẮNG CẢNH

  Do you like traveling ? </h2>

   

  <div class="content">

   

  <script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script> </div>

   

  <div class="bottom"></div>

   

  </div>

   

  <div class="side-commentrecent ">

   

  <h2>

  CHAT BOX

  Chat box </h2>

   

  <div class="content">

   

  <!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->

   

  <div id="cboxdiv" style="text-align: center; line-height: 0">

   

  <div><iframe frameborder="0" width="200" height="305" src="http://www6.cbox.ws/box/?boxid=260898&boxtag=2frkr4&sec=main" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto" allowtransparency="yes" name="cboxmain" style="border:#DBE2ED 1px solid;" id="cboxmain"></iframe></div>

   

  <div><iframe frameborder="0" width="200" height="75" src="http://www6.cbox.ws/box/?boxid=260898&boxtag=2frkr4&sec=form" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="no" allowtransparency="yes" name="cboxform" style="border:#DBE2ED 1px solid;border-top:0px" id="cboxform"></iframe></div>

   

  </div>

   

  <!-- END CBOX --> </div>

   

  <div class="bottom"></div>

   

  </div>

   

  <div class="side-block1 ">

   

  <h2>

   

  SOFTWARE

   

   

                      <div class="content">

                        <embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess=

  "never" src=

  "http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Flash1.swf&amp;scalemod=true"

  wmode="transparent" width="100%" height="150">                                          </div>

                    </div>

   

  Tom and Jerry

  <div class="doc">

  <div class="content">

  <div class="content"><iframe name="secondFrame" width="520px"

  height="470px" frameborder="0" scrolling="auto" src=

  "http://nttp.org/violet/tom_jerry.php"></iframe></div>

  <div class="clear"></div>

  </div>

  </div>

  <div class="frame-block35"></div>

   

  10 ĐIỀU TÂM NIỆM

  <div class="content">

  <table>

  <tr>

  <td style="padding: 4px" background=

  "http://www.diamondrains.com/glitterfills/gf_83.gif">

  <div style="height: 260px; overflow: hidden;"><a href="%3C/a"></a>

  <center><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout=

  "this.start()" scrollamount="2" direction="up" scrolldelay="70"

  hight="80" width="177" height="330" valign="baseline"><font color=

  "black" size="3">1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu

  không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ

  sanh.<br>

  <br>

  2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó

  khăn thì kiêu sa nổi dậy.<br>

  <br>

  3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì

  không khúc mắc sở học không thấu kiệt.<br>

  <br>

  4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không

  trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.<br>

  <br>

  5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành

  thì lòng thị thường kiêu ngạo.<br>

  <br>

  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì

  mất đạo nghĩa.<br>

  <br>

  7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý

  mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự

  kiêu.<br>

  <br>

  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là

  thi ân mà có ý có mưu đồ.<br>

  <br>

  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám

  tâm trí.<br>

  <br>

  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn

  nhát mà oán thù càng tăng thêm.<br>

  <br>

  Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh

  khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công,

  lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo

  bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ

  bạc làm người giúp đở, lấy kẽ chống nghịch làm

  người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả

  lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do

  đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược

  lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn

  được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương

  quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo,

  trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi

  trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh

  pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng

  hận biết ngần nào ?<br>

  Trích: Luận Bảo Vương Tam

  Muội<br></font></marquee></center>

  </div>

  </td>

  </tr>

  </table>

  </div>

  <div class="bottom"></div>

  <div class="side-block41"></div>

   

  TIN THỂ THAO

  <script type="text/javascript">

  epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '600'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink';

  </script>

  <script type="text/javascript" src=

  "http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js">

  </script>

  <script type="text/javascript" src=

  "http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=55&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0">

  </script>

   

  DANH NGÔN SONG NGỮ

  <div class="content"><script src=

  "http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://danico.googlepages.com/iframe.xml&up_myname=&up_mylink=&up_myurl=http%3A%2F%2Fhotrotrekhiemthinh.110mb.com%2FJAVA%2520SCRIPT%2FDANH%2520NGON%2Fdanhngonsongngu-final.htm&up_mywidth=180&up_myheight=250&up_myalign=center&synd=open&w=180&h=250&title=&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"

  type="text/javascript">

  </script></div>

  <div class="bottom"></div>

  <div class="side-block7">

  <div class="content"></div>

  </div>

   

  PHẦN MỀM MIỄN PHÍ

  <div>

  <div>

  <div>

  <ul class="menu">

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3883568/wrar371_TrieuTraiTim.Info.zip.html">

  Winrar 3.71</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3886703/UniKey_TrieuTraiTim.Info.rar.html">

  UniKey 4.0</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3896841/IDMv5.15_TrieuTrai_Tim.rar.html">

  IDM 5.15 Crack Full</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://flash2x.net/flashplayer/flash_player_setup.exe">Hỗ trợ

  xem Flash</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3887390/TAR3.3.5_wWw.TrieuTraiTim.Info.rar.html">

  Tag & Rename</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.effectmatrix.com/total-video-converter/tvc310.exe">Total

  Converter 3.12</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.a123soft.com/download/a123-avi-mpeg-to-wmv-converter.exe">

  Chuyển FLV - WMV</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.hellopdf.com/files/pdf2wordsetup.exe">Chuyển PDF -

  Word</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://hoangclub.vn/Download/YMStatus.exe">Status Tiếng

  Việt</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3896207/ymsgr8us_TrieuTraiTim.Info.rar.html">

  Yahoo 8 Bản Chuẩn</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe">

  Adobe Reader</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/25/Giao_trinh_Photoshop_CS.rar">

  Học Photoshop 8.0</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3946491/NoahsArkDeluxe_TrieuTraiTim.Info.rar.html">

  Norton AntiVirus</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://www.ziddu.com/download/3885800/klcodecode_wWw.TrieuTraiTim.Info.rar.html">

  K-Lite Codec Pack</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://download.microsoft.com/download/0/9/5/0953E553-3BB6-44B1-8973-106F1B7E5049/wmp11-windowsxp-x86-enu.exe">

  Windows Media 11</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://download.microsoft.com/download/3/8/8/38889dc1-848c-4bf2-8335-86c573ad86d9/IE7-WindowsXP-x86-enu.exe">

  Internet Explorer 7</a></li>

  <li><a target="_blank" href=

  "http://jp-nii01.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.0.7/win32/en-US/Firefox%20Setup%203.0.7.exe">

  Firefox 3.0.7</a></li>

  </ul>

  </div>

  </div>

  </div>

  <div class="bottom"></div>

  <div class="side-block21"></div>

   

  CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH HAY

  <object width="300" height="400">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/BwizTd7Eq2dU" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/BwizTd7Eq2dU" flashvars="target=blank" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="400"></embed></object>

  Avatar

  TVM xin gia nhập trang , chúc thầy Nghinh buổi chiều có nhiều niềm vui . Mời thầy ghé thăm http://pnam123123.violet.vn/user/show/id/3702874

   
  Gửi ý kiến